Vilniaus bitininkų susivienijimas
Paroda-pardavimas Bitinėlis, Vilniaus bitininkų susivienijimas

Pranešimas bitininkams