Vilniaus bitininkų susivienijimas
Paroda-pardavimas Bitinėlis, Vilniaus bitininkų susivienijimas

Nario mokestis

VILNIAUS BITININKŲ SUSIVIENIJIMAS

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO

TVARKA

1.Vilniaus bitininkų susivienijimo narių atstovų susirinkimas, įvykęs 2020-01-25, patvirtino tokius stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžius nuo 2020-01-01:

1.1.Stojamasis nario įnašas stojantiems į Vilniaus bitininkų susivienijimą nustatomas........20.......... Eur.

1.2.Susivienijimo metinis nario mokestis nustatomas ......15.........Eur.

1.3.Vilniaus bitininkų susivienijimo garbės nariams metinis nario mokestis neskaičiuojamas.

1.4.Nauji susivienijimo nariai iš karto sumoka vienkartinį stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį už einamuosius metus. Nauji nariai nuo antrųjų narystės metų bei kiti susivienijimo nariai kasmet, iki pirmojo metų ketvirčio pabaigos moka nustatytą susivienijimo metinį nario mokestį.

1.5.Nesumokėjus nario mokesčio už einamuosius metus iki gruodžio 31 d., nuo kitų metų sausio 1 d. narystė Vilniaus bitininkų susivienijime stabdoma.

1.6.Narystė Vilniaus bitininkų susivienijime atstatoma sumokėjus nario mokestį už praeitus ir einamuosius metus.

1.7.Nesumokėjus nario mokesčio už du metus iš eilės, narys iš susivienijimo šalinamas.

Patvirtinta 2020m sausio 25d. Vilniaus bitininkų susivienijimo

atstovų susirinkimo sprendimu

Vilnius, 2020m. sausio 25d.

Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas

***

Primenu jums, kad kiekvieno Susivienijimo nario pareiga sumokėti nario mokestį.

Todėl maloniai prašome nepamiršti sumokėti nario mokestį už 2022 m. ir to pačiu pažiūrėti ar neskolingi už ankstesnius metus.

Pagal nario mokesčio mokėjimo tvarką nustatytą ir patvirtintą Vilniaus bitininkų susivienijimo susirinkime 2020-01-25 nuo 2020-01-01   nario mokestis 15,00 EUR, stojamasis mokestis 20,00EUR.

Jeigu yra skola už ankstesnius metus, tai nario mokestis priklauso nuo bičių šeimų skaičiaus:

nuo 1 bičių šeimos    iki   5 bičių šeimų –         5,00 EUR,

nuo 6 bičių šeimų     iki 10 bičių šeimų –        6,00 EUR,

nuo 11 bičių šeimų    iki 20 bičių šeimų –       7,50 EUR,

nuo 21 bičių šeimos iki 30 bičių šeimų –       9,00 EUR,

nuo 31 bičių šeimos                                 -        11,00 EUR.

Nario ir stojamąjį mokestį galite mokėti pavedimu:

Mūsų rekvizitai:

Gavėjas :               Vilniaus bitininkų susivienijimas

Gavėjo kodas:      193404995

Gavėjo sąskaita: LT517300010087143453

Gavėjo bankas :   SWEDBANK AB

Mokėjimo paskirtis: stojamasis mokestis, nario mokestis,( bičių šeimų skaičius -   vnt.  parašykite skaičių už kiek bičių šeimų mokate jeigu mokate už įsiskolinimą, nario bilietas Nr.    parašykite nario bilieto numerį).